Rola kobiet w gospodarce

Kobiety wytwarzają blisko połowę polskiego Produktu Krajowego Brutto. Najwięcej kobiet pracuje w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, a także w handlu i usługach. Ich rola w gospodarce z roku na rok znacznie wzrasta.

Czynniki mające na to wpływ to przede wszystkim: tendencja spadkowa stopy bezrobocia wśród kobiet oraz ich długość życia, która wzrosła w ostatnich latach aż o 10 lat. Dodatkowo, coraz więcej pań ma wysokie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, co powoduje że rośnie ich liczba na odpowiedzialnych stanowiskach i pełnią one istotne w firmie funkcje. Umacnia się też ich pozycja na arenie życia politycznego.

Praca zawodowa kobiet zdeterminowana jest różnymi czynnikami. Są to cechy anatomiczno-fizjologiczne, które już same w sobie narzucają szereg ograniczeń zawodowych. Druga – społeczna. Kształtowana jest przez morale, kulturę, zwyczaje oraz normowania prawne i pozaprawne. Trzeci element to czynniki gospodarcze, w tym ogólne koncepcje rynkowe czy warunki życiowe kobiety. 

Liczba pracujących pań zaczęła gwałtownie rosnąć po II wojnie światowej. Rozwijał się przemysł, zmieniała się sytuacja polityczna i ekonomiczna. Gospodarka socjalistyczna sprzyjała temu, żeby kobiety poszły do pracy. Wprowadzono płatny urlop macierzyński i otworzono więcej przedszkoli i żłobków. Przejście na gospodarkę rynkową dało szansę samo zatrudnienia. Kobiety przyjęły rolę businesswoman.

Obecnie, kobiety są cenione w korporacjach i dużych firmach. Mając je za osoby zarządzające lub prowadzące projekty, firmy osiągają sukcesy. Z psychologicznego punktu widzenia, dobrze jest jak zespół pracowników jest mieszany (składa się z mężczyzn i kobiet). Panie bowiem myślą w inny sposób niż panowie, więc rozwijające się pomysły i projekty mogą bardziej ewoluować. To one szerzej spoglądają na daną sprawę, biorą pod uwagę więcej zmiennych przy podejmowaniu decyzji. Rynek docenia te cechy coraz bardziej docenia.

Spójrzmy jednak jak to wygląda liczbowo. Tu wcale nie jest kolorowo.

Największe polskie przedsiębiorstwa zatrudniają zaledwie 30% kobiet w swoich zarządach, a tylko w 4% firm zostają one prezesami. Wg. raportu „Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego” 1,3 mln kobiet zatrudnionych jest w handlu hurtowym i detalicznym, 1 mln w przetwórstwie przemysłowym, zaś 256 tys. w firmach prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W Polsce kobiety stanowią 56% pracowników handlu detalicznego.

Wśród wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w końcu września 2020 r. kobiety stanowiły ponad połowę, bo aż 54%. Jednak cieszy fakt, że w Polsce 33%. przedsiębiorstw zakładanych jest przez kobiety (jest to więcej niż średnia w UE, która wynosi 31%). 

Mimo wszystko, to jednak panowie dominują na stanowiskach kierowniczych, a kobiety w naszym kraju zajmują tylko 14 % z nich. Podsumowując, mówi się, że równość kobiet i mężczyzn w sferze gospodarczej może przełożyć się na wzrost PKB. I owszem. Za 30 lat miałby on wynieść 12 %. Oszacowano jednak, że gospodarcza równość między płciami zostanie osiągnięta dopiero za ponad 200 lat!

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon
Tweet 24k
fb-share-icon20
Prof. Czesław Liść
Profesor | + posts

Profesor uniwersytetu.

Next Post

Spłata rat w walucie – to się opłaca

wt. lis 2 , 2021
Dzięki ustawie antyspreadowej (z dnia 29 lipca 2011 r.) już od kilku lat nie trzeba spłacać raty kredytu walutowego po kursach banku. Banknoty można kupić samemu, w wybranej przez nas placówce finansowej i po najkorzystniejszych notowaniach. Bank rozlicza kredyt  bezpośrednio w jednostce pieniężnej, którą przelewamy na założony do tego celu […]
waluty online