Rata kredytu a decyzje RPP

W październiku 2021 r. stopy procentowe wzrosły z 0,1 do 0,5 proc. (główna stawka). Stopa lombardowa (kredytowa) wzrosła z 0,5 proc. do 1 proc. Ta jedna decyzja będzie miała duże skutki dla rynków finansowych i całej gospodarki. Jak decyzje RPP mają się więc do posiadanych kredytów?

Podniesienie stóp procentowych pociąga za sobą zmiany stawek na rynku międzybankowym. Wpływa to na oprocentowanie kredytów, pożyczek oraz na lokaty.

Stopa procentowa to cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym. Wysokość stóp wpływa na stawki WIBOR, czyli wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Podnoszenie stóp powoduje, że ludziom bardziej opłaca się oszczędzać. W ten sposób ograniczają oni konsumpcję i zakupy, a tym samym stopują wzrost cen. 

Wysokość oprocentowania lokat jest pośrednio uzależniona od wysokości stóp procentowych banku centralnego. Uwzględnia wysokość stawek WIBOR. Z punktu widzenia placówki finansowej lokata terminowa to pożyczka, gdzie po zakończeniu umowy bank musi oddać więcej, niż pożyczył. Gdy rosną stopy procentowe, bank woli pożyczyć gotówkę bezpośrednio od klientów indywidualnych niż zadłużać się w banku centralnym, bo jest to droższe rozwiązanie. Placówki oferują wówczas wyżej oprocentowane lokaty, by namówić klientów na ich założenie.

Wyższe stopy procentowe oznaczają przede wszystkim wyższe raty kredytów. Na oprocentowanie kredytu składa się: marża banku oraz stawka WIBOR. Marża jest ustalana na cały okres spłaty kredytu. Natomiast stawka WIBOR jest zmienna, a jej wysokość zależna jest od poziomu stóp procentowych. I tak, w przypadku kredytów gotówkowych i kart zwiększenie oprocentowania następuje od razu po podniesieniu stóp. W przypadku kredytów hipotecznych zajmuje to zwykle trochę dłużej, bo mniej więcej około trzy miesiące. Wzrost stóp oznacza także, że urośnie oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych oraz kart kredytowych. Wyższe stopy procentowe oznaczają także zmniejszenie zdolności kredytowej obywateli.

Next Post

Rola kobiet w gospodarce

wt. lis 2 , 2021
Kobiety wytwarzają blisko połowę polskiego Produktu Krajowego Brutto. Najwięcej kobiet pracuje w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, a także w handlu i usługach. Ich rola w gospodarce z roku na rok znacznie wzrasta. Czynniki mające na to wpływ to przede wszystkim: tendencja spadkowa stopy bezrobocia wśród kobiet oraz ich długość […]
wymiana waluty w internecie